CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT Á
Địa chỉ: 385a Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
Email: vietahcns295conghoa@gmail.com
Điện thoại: 02838105386